PRIVATLIVSPOLICY

Molo A/S samlar in och behandlar dina personuppgifter när du gör följande:

 

- Besöker vår hemsida
- Genomför ett köp av våra produkter
- Anmäler dig till vårt nyhetsbrev
- Ställer frågor till oss, vid reklamationer eller feedback


Den personuppgiftsansvariga för insamling, behandling och användning av dina personuppgifter på www.molo.se är Molo A/S, Rentemestervej 49, 2400 København NV, CVR nr. 27229166.

 

Vi samlar endast in personuppgifter när det är relevant för oss, och vi samlar och sparar endast dina personuppgifter så länge det antingen är juridiskt obligatoriskt eller relevant för syftet de samlades in för.

 

Vi behandlar dina personuppgifter säkert och konfidentiellt enligt överenskommelse med gällande lagstiftning, inklusive personuppgiftsförordningen och dataskyddslagen.

 

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part, och vi överför inte dina personuppgifter till tredjeländer.


UPPGIFTER VI SAMLAR IN

Om du vill köpa och få en produkt eller tjänst från oss behöver vi samla in vissa personuppgifter för att kunna genomföra köpet och erbjuda våra tjänster.

 

Vi kan använda cookies för att spåra innehållet i din kundvagn när du använder vår webbshop. Vi kan samla in följande uppgifter:

 

- Ditt namn
- Din adress
- Din leveransadress
- Din e-postadress
- Ditt telefonnummer
- Den IP-adress du handlar från


BEHANDLINGSGRUND OCH SYFTE

Vi samlar in dina vanliga kontaktuppgifter, som namn och adress, för att kunna leverera de produkter du har köpt från oss. Vi samlar in din e-postadress och ditt telefonnummer för att kunna skicka orderbekräftelse och leveransbekräftelse.

 

Uppgifterna om ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress delas med vårt fraktbolag, för närvarande PostNord, för att möjliggöra leveransen av ditt köp.

 

Uppgifterna som samlas in i samband med betalningstransaktionen används endast när betalningen behandlas och fullgörs enligt avtalet. Din betalning är säker via vår betalningspartner Worldline, och vi garanterar att vi inte sparar dina betalningsuppgifter på vår egen server eller har åtkomst till dina betalningsuppgifter vid något tillfälle.

 

Om du inte vill lämna de personuppgifter som krävs för att genomföra ett köp av en produkt har du tyvärr inte möjlighet att köpa produkter från oss via vår hemsida.

 

Dina uppgifter (utom din e-postadress om du har samtyckt till att ta emot erbjudanden) kommer att raderas 5 år efter att du har mottagit din vara eller tjänst.


ANMÄLAN TILL NYHETSBREV

Om du under registreringsprocessen eller på vår hemsida har gett oss ditt samtycke använder vi din e-postadress för att skicka nyhetsbrev där vi ber om följande information:

 

- Ditt namn
- Din e-postadress


Vi behandlar din e-postadress och uppgifterna om dina köp hos oss och sparar dina uppgifter i en databas på en skyddad server. Endast Molo's webbansvariga och en extern samarbetspartner har tillgång till dina uppgifter. Vi garanterar att vi inte vidarebefordrar eller säljer din e-postadress till andra företag.

 

Vi skickar endast nyhetsbrev till mottagare som aktivt har anmält sig, och vi använder oss av en så kallad "dubbel anmälan" för att förhindra att andra använder din e-postadress.

 

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kan du förvänta dig att få 1-2 nyhetsbrev per vecka via e-post från oss. Nyhetsbreven innehåller de senaste erbjudandena, nyheter och information om aktuella kampanjer.

 

Vid registrering accepterar du också att ta emot servicemeddelanden, inklusive påminnelser om övergivna kundvagnar, uppföljnings-e-post efter köp och e-postmeddelanden med produkter du har visat intresse för.
Du kan när som helst avanmäla dig från nyhetsbrevet genom en länk längst ned i nyhetsbrevet eller genom att kontakta oss.

 

Molo A/S sparar dina personuppgifter tills du återkallar ditt samtycke. Om du inte har visat intresse för vårt nyhetsbrev under minst 9 månader förbehåller vi oss rätten att sluta skicka nyhetsbrev till dig på grund av inaktivitet. Du kan självklart när som helst anmäla dig igen.

 

Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter är det samtycke du har gett.


ANDRA MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

Vi använder externa företag, såsom leverantörer, för att kunna erbjuda våra tjänster på bästa möjliga sätt. Dessa externa företag är personuppgiftsbiträden och behandlar ibland personuppgifter i samband med leverans av tjänster till oss. Våra personuppgiftsbiträden behandlar endast personuppgifter enligt våra instruktioner och i enlighet med lagens krav för personuppgiftsbiträden.

 

Vi har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med våra personuppgiftsbiträden, vilket är vår garanti för att de följer gällande regler för skydd av dina personuppgifter.


DINA RÄTTIGHETER

Vi värnar om dina rättigheter när det gäller hantering av dina personuppgifter. Enligt dataskyddslagen har du flera viktiga rättigheter som vi respekterar och uppmuntrar till. Dessa rättigheter inkluderar:

 

Rätten till begränsning: Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter om du anser att uppgifterna är felaktiga eller behandlas olagligt. Om du har invänt mot behandlingen har du också rätt till begränsning medan vi utreder dina invändningar.

 

Rätten till dataportabilitet: Om du har lämnat personuppgifter till oss har du rätt att få dessa uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från oss, förutsatt att behandlingen är baserad på samtycke eller utförs automatiskt.

 

Rätten till information, rättelse och radering: Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om dig. Om du anser att uppgifterna är felaktiga har du rätt att få dem rättade. I vissa fall har vi skyldighet att radera dina personuppgifter om du begär det. Det kan till exempel vara om dina uppgifter inte längre är nödvändiga för det ändamål som de samlades in för. Du är välkommen att kontakta oss om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med lagstiftningen.

 

Rätten att lämna klagomål: Om vi inte kan lösa frågan internt, har du rätt att skicka in ett klagomål till Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, www.datatilsynet.dk.

 

Rätten att invända mot behandlingen: Du har också rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och har rätt att lämna in ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet.