Ansvar


Socialt ansvarstagande för att säkra en hållbar framtid

Vi fokuserar alltid på hållbarheten och arbetar för att genomföra och följa UN Global Compacts 10 principer. Läs mer här.

De 10 principerna följs för att forma Molos ”Code of Conduct” och alla våra leverantörer har accepterat och undertecknat avtalen. Molo arbetar strategiskt med att skapa en nära relation med varje leverantör och därmed ett unikt samarbete. Vi besöker våra leverantörer regelbundet för att kontrollera att produktionen och förhållanden lever upp till de krav vi ställer på dem.

Vi samarbetar bara med leverantörer som har någon form av certifiering. För att nämna några, har ca 90% av våra leverantörer till exempel antingen ett BSCI certifikat, ett Öko-Tex certifikat, eller båda och ca 95% av våra leverantörer för tekniska ytterkläder, har ett Bluesign certifikat.

Vi kräver att alla våra leverantörer följer REACH-direktivet. REACH är ett råd i Europeiska unionen som har i uppgift att förbättra och skydda människors hälsa och miljö. Läs mer om REACH härI våra kemikalierestriktioner, har vi också förbjudit alla ämnen på REACH:s observationslista. Vi testar våra produkter löpande, med hjälp av oberoende testföretag, för att säkra oss om att våra restriktioner och REACH direktiven alltid uppfylls. 

  

Genom att använda miljövänliga material och fastställda normer som våra leverantörer måste följa och rätta sig efter, hjälper vi till att säkerställa en hållbar framtid. Vi prioriterar samarbetet med våra leverantörer högt, eftersom det garanterar en ärlig kommunikation och förståelse för de utmaningar vi står inför - både som modemärke och industri. Det förtjänar våra barn. 

 

 

Se flera looks