Ansvar


Socialt ansvarstagande för att säkra en hållbar framtid

Vi fokuserar alltid på hållbarheten och arbetar för att genomföra och följa UN Global Compacts 10 principer. Läs mer här.

De 10 principerna är med till att forma Molos ”Code of Conduct” och alla våra leverantörer har accepterat och undertecknat avtalen. Molo arbetar strategiskt för att skapa en nära relation med varje leverantör för att skapa ett unikt samarbete. Vi besöker våra leverantörer regelbundet för att kontrollera att produktionen och förhållanden lever upp till de krav vi ställer på dem.

Vi samarbetar bara med leverantörer som har en form för certifiering. För att nämna några, har ca 90% av våra leverantörer till exempel antingen ett BSCI eller Öko-Tex certifikat eller eventuellt båda certifikaten och ca 95% av våra leverantörer för tekniska ytterkläder, har ett Bluesign certifikat.

Vi kräver att alla våra leverantörer följer REACH-direktivet. REACH är ett råd i Europeiska unionen som har som uppgift att förbättra och skydda människors hälsa och miljö. Läs mer om REACH här. I våra kemikalierestriktioner, har vi också förbjudit alla ämnen på REACH:s observationslista. Vi testar våra produkter regelbundet, med hjälp av oberoende testföretag, för att säkra oss att våra restriktioner och REACH direktiven uppfylls hela tiden.

Genom att använda miljövänliga material och fastställa normer som våra leverantörer måste följa och rätta sig efter, hjälper vi till att säkerställa en hållbar framtid. Dialogen med varje leverantör har därför hög prioritet, eftersom det garanterar en ärlig kommunikation och förståelse för de utmaningar vi står inför – både som modemärke och industri. Det förtjänar våra barn.

Se flera looks